Bine ai venit! | 欢迎访问网页

Vize de turism şi afaceri în România

06/09/2016

Regimul de vize pentru cetăţenii chinezi

Cetăţenii chinezi posesorii de paşapoarte turistice au nevoie de viză pentru a călători în România.
Pentru vize de scurtă şedere (până la 3 luni), cetăţeanul chinez poate aplica direct la Ambasadă, dacă are o viză Schengen valabilă (sau pentru orice alt stat care nu necesită viză pentru UE), prezentând invitaţie, asigurare medicală, rezervare bilet de avion, rezervare hotel.
In situaţia în care nu deţine viză Schengen, este obligatorie obţinerea unei invitaţii tipizate aprobate de Oficiul Român pentru Imigrări, din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, sau o invitaţie simplă depusă la Direcţia Relatii Consulare – MAE.
Pentru vize de lungă şedere este obligatorie obţinerea avizului Oficiului Român pentru Imigrări din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.
Cetăţenii chinezi posesorii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu nu au nevoie de viză pentru perioade de până la 90 de zile.

Titlul de călătorie

Persoanele ale căror paşapoarte au termenul de valabilitate expirat sau nu mai au paşaport ori alt document de călătorie asupra lor, pot solicita eliberarea unui titlu de călătorie.
Titlul de călătorie este documentul care se eliberează de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României cetăţenilor români aflaţi în străinătate, care nu mai posedă document de călătorie valabil. La depunerea cererilor pentru eliberarea unui paşaport simplu, solicitanţii predau titlul de călătorie expirat.
Atentie! Pentru a putea călători din nou in strainatate este necesar ca in perioada sederii in Romania sa indepliniti demersurile pentru obtinerea unui nou pasaport simplu.
Acte necesare:
1.    cererea pentru obţinerea titlului de călătorie completata si semnata de solicitant;
2.    doua fotografii tip pasaport, color, identice si de data recenta;
3.    pasaportul romanesc expirat-original si copie xerox dupa primele patru pagini;
Daca pasaportul anterior a fost pierdut sau furat, solicitantul trebuie sa depuna, in original:
•    atestatul politiei eliberat in urma declaratiei de pierdere sau furt.
•    declaratia privind imprejurarile pierderii pasaportului.
•    un document de identitate, cu fotografie, eliberat de autoritatile romane (buletin de identitate, permis de conducere auto, livret militar)-original si copie xerox;
Pentru persoanele care nu poseda un document romanesc de identitate este necesara identificarea lor in Romania.

Titluri de calatorie pentru copii nascuti in străinătate
Copiii nascuti in străinătate, care au cel putin un parinte cetatean roman, sunt cetateni romani.
Pentru a se deplasa in Romania, misiunile diplomatice şi oficiile consulare elibereaza, la cererea parintilor, un titlu de calatorie; in acest sens se vor deplasa la sediul ambasadei/consulatului ambii parinti (daca ambii sunt cetateni romani), fara copil, cu urmatoarele documente:
•    pasapoartele;
•    certificatul de nastere al copilului, eliberat de autoritatile străine si in care sunt inscrisi parintii. Atentie: nu sunt valabile certificatele de nastere in care nu au fost trecuti parintii.
•    doua fotografii ale copilului;
In cazul in care numai unul dintre parinti este cetatean roman, acesta se poate prezenta singur la ambasada/consulat, prezentand pe langa documentele mentionate mai sus, declaratia autentificata la autoritatile locale a celuilalt parinte privind acordul acestuia pentru eliberarea titlului de calatorie in Romania, apostilata/legalizată conform practicii locale.
Atentie! Documentul eliberat in conditiile de mai sus este valabil numai pentru o calatorie in Romania. In vederea reintoarcerii in străinătate, va trebui transcrisa nasterea copilului in Romania si obtinerea unui certificat de nastere romanesc, pe baza caruia va fi eliberat pasaportul cu care va putea iesi din tara.

Paşaportul românesc

Cetăţenii români care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 248 / 2005 au garantat dreptul la libera circulaţie şi, în mod corespunzător, au dreptul la eliberarea, deţinerea şi folosirea unui paşaport în condiţiile legii.
Paşaportul face dovada identităţii şi cetăţeniei titularului şi îi dă dreptul de a ieşi şi de a intra în ţară prin oricare dintre punctele de trecere a frontierei deschise traficului internaţional de călători.
În străinătate, paşaportul dă dreptul titularului la asistenţă şi protecţie din partea misiunilor diplomatice şi a oficiilor consulare ale României.
Tipurile de documente de călătorie eliberate cetăţenilor români în condiţiile legii sunt: paşaportul diplomatic, de serviciu şi simplu, precum şi titlul de călătorie şi cartea de identitate valabilă, pentru cetăţenii români care călătoresc în statele Uniunii Europene.
Paşapoartele simple se eliberează de Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, prin serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, cetăţenilor români care nu se află în una dintre situaţiile de suspendare a exercitării dreptului la libera circulaţie în străinătate.
Paşapoartele simple se păstrează de către titulari, care au obligaţia de a nu le înstrăina, cu excepţia situaţiilor în care documentele se reţin de autorităţile competente sau se depun la misiunile diplomatice ori oficiile consulare străine, în vederea aplicării vizei.

Depunerea cererilor de eliberare a unui nou paşaport de către mandatar:
Persoanele care din motive obiective nu se pot prezenta personal, pot depune cererile prin mandatar, cu procură specială, autentificată în ţară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.
În acest caz, cererile vor fi insoţite de următoarele documente:
•    cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, după caz, buletinul de identitate al titularului, aflate în termen de valabilitate, în original şi copie xerox. Cartea de identitate provizorie poate fi acceptată doar dacă este însoţită de certificatul de naştere, în original şi copie xerox. În cazul prezentării buletinului de identitate sau cărţii de identitate provizorii, se vor anexa 2 copii xerox;
•    dovada achitării taxelor şi tarifelor de emitere a paşaportului:
– 32 LEI – taxa consulară (se poate achita la agenţiile CEC sau Trezorerie);
– 64,20 LEI – costul paşaportului (se poate achita la agenţiile CEC sau sucursalele BCR);
•    paşaportul anterior, dacă este cazul;
•    procură specială, autentificată în ţară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare;
•    2 foto color (dimensiune 3,5 x 4,5 cm) ale titularului. În cazul procurilor autentificate în străinătate, una dintre fotografii va fi aplicată pe procură sau pe cerere, identitatea titularului fiind confirmată de funcţionarul consular, prin semnatură şi ştampilă;
•    actul de identitate, aflat în termen de valabilitate, al mandatarului, original şi copie xerox.
În situaţia depunerii cererilor la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României în străinătate ori prin procură specială autentificată de acestea, fotocopiile documentelor solicitate se certifică de către funcţionarul consular, documentele în original fiind restituite solicitantului.
Formulare tipizate – http://www.pasapoarte.mai.gov.ro/index10.htm

Acte notariale

La cerere, Secţia Consulară efectuează următoarele servicii:

Autentificarea inscrisurilor (procuri, declaratii)
Pentru a autentifica inscrisuri trebuie sa prezentati urmatoarele:
•    act de identitate romanesc, valabil la data îndeplinirii actului notarial (pasaportul român, buletin romanesc/carte de identitate romaneasca
•    datele din buletinul/cartea de identitate sau pasaportul persoanei pe care o imputerniciti :serie, numar, data eliberarii autoritatea emitenta, adresa.
Procurile sau declaratiile vor fi semnate de solicitant la sediul Ambasadei, in prezenta consulului. Legea nu permite autentificarea procurilor sau declaratiilor trimise prin posta, fax sau e-mail. Procurile generale, speciale, judiciare, de administrare se completeaza la ambasada în formulare tipizate.
Procurile si declaratiile vor fi autentificate in ziua prezentarii la sediul Ambasadei. Taxa pentru autentificarea unei procuri sau declaratii este de 45 euro.

Formulare pentru procuri:
•    Procura generală
•    Procura de vânzare
•    Procură pentru transcrierea actelor de stare civilă
•    Procură pentru obţinerea certificatului de cazier judiciar

Formulare pentru declaraţii:
•    Declaraţie de părăsire a teritoriului românesc pentru un minor

Legalizarea de copii de pe inscrisuri
Puteti solicita legalizarea de catre Ambasada a copiilor de pe diverse inscrisuri oficiale sau sub semnatura privata. Inscrisurile oficiale de pe care se poate elibera o copie legalizata trebuie sa fie eliberate de autoritati romane si acestea sunt, de regula, certificatele de stare civila (certificatul de nastere, casatorie sau deces), actele de studii (diplome, certificate), adeverinte sau alte documente.
Inscrisurile sub semnatura privata trebuie sa fie scrise cursiv, fara stersaturi sau corecturi. Intreaga responsabilitate asupra continutului acestor acte revine solicitantului. Consulul poate refuza legalizarea inscrisurilor care contravin legii, ordinii publice sau bunelor moravuri.
Pentru obtinerea unei copii legalizate de pe un inscris, solicitantul va prezenta inscrisul oficial sau sub semnatura privata in original, precum si un act de identitate. Daca actele sunt trimise prin posta, actul de identitate va fi prezentat in copie xerox.

Viza română

Informaţii generale privind obţinerea vizelor de intrare în România şi regimul călătoriilor în România
Viza este un document care permite deţinătorului să se prezinte la un punct de trecere a frontierei române pentru a solicita tranzitul sau şederea temporară pentru o perioadă determinată în România. Reprezentanţii poliţiei de frontieră române solicită, de regulă, fiecărui străin să dovedească îndeplinirea condiţiilor de intrare şi şedere în România. Dacă îndeplinirea acestor condiţii nu este dovedită, străinului i se poate refuza intrarea în România, chiar dacă el deţine o viză valabilă.
În conformitate cu prevederile OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, viza română se acordă de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României.
Tipurile de vize acordate de România sunt următoarele:
1. Viza de tranzit aeroportuar (simbol A) – permite intrarea în zona internaţională a aeroportului şi staţionarea până la îmbarcarea în avionul spre ţara de destinaţie.
2. Viza de tranzit (simbol B) – permite intrarea pe teritoriul României, în scopul tranzitului pentru o durată care nu poate depăşi 5 zile.
3. Viza de scurtă şedere (simbol C) – permite intrarea şi şederea pe teritoriul României pentru o perioadă care să nu depăşească 90 de zile într-un interval de 6 luni de la data intrării (sau de la data primei intrări, în cazul vizei multiple), în scopul desfăşurării uneia dintre următoarele activităţi: misiune oficială guvernamentală, turism, afaceri, vizită particulară, transport, participare la activităţi sportive, culturale, ştiinţifice sau academice. Dreptul de şedere al posesorului unei vize de scurtă şedere nu poate fi prelungit.
4. Viza de lungă şedere (simbol D) – permite intrarea şi şederea pe teritoriul României pentru o perioadă care nu depăşeşte 90 de zile, în scopul desfăşurării următoarelor activităţi: activităţi economice, activităţi profesionale, activităţi comerciale (investiţii), activităţi religioase sau umanitare, angajare în muncă, studii, reîntregirea familiei sau activităţi de cercetare ştiinţifică. Dreptul de şedere este de 90 de zile, dar poate fi prelungit prin solicitare adresată Oficiului Român pentru Imigrări din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative din România. Cererile de prelungire a dreptului de şedere temporară se depun personal de către solicitanţi, cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului pentru care li s-a aprobat şederea, la formaţiunile teritoriale ale Oficiului Român pentru Imigrări de la locul de reşedinţă. Depăşirea acestui termen atrage anularea vizei şi obligaţia de părăsire a României.
Vizele de scurtă şedere şi de tranzit se pot acorda, cu titlu de excepţie, şi de către organele politiei de frontieră, în punctele de trecere a frontierei de stat, în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 415/2003 privind eliberarea vizelor la frontieră, inclusiv marinarilor în tranzit, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 64 din 7 martie 2003, şi ale Regulamentului (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind crearea unui cod comunitar asupra regulilor ce stau la baza liberei circulaţii a persoanelor peste frontiere (Codul Frontierelor Schengen), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 105 din 13 aprilie 2006.
Dreptul de şedere pe teritoriul României conferit străinului prin viza de scurtă şedere nu poate fi prelungit.
Scopul călătoriei străinului care a intrat în România pe baza unei vize de scurtă şedere nu poate fi modificat pe durata prezenţei sale în România.
Viza de lungă şedere se acordă numai cu avizul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative – Oficiul Român pentru Imigrări.
Viza de lungă şedere permite străinilor intraţi pe teritoriul României să solicite prelungirea dreptului de şedere temporară şi să obţină un permis de şedere. Această solicitare se adresează Ministerului Internelor şi Reformei Administrative – Oficiul Român pentru Imigrări.
Orice străin care doreşte să solicite o viză de intrare în România trebuie să anexeze la formularul de cerere un document de călătorie valabil şi acceptat de statul român, pe care să poată fi aplicată viza, precum şi documentele prevăzute de lege pentru dovedirea scopului călătoriei, a duratei şederii, a mijloacelor de întreţinere pe durata şederii şi a posibilităţii reîntoarcerii în ţara de origine sau continuării călătoriei în altă ţară, după terminarea şederii în România.
Pentru mai multe informatii vă rugăm accesaţi site-ul Ministerului Afacerilor Externe.

Last modified: 03/05/2017

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *